Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Liepājas jauniešu mājas piedāvājums


  Liepājas pasākumu afiša


  Noderīgas saites

   

  • www.jaunatneslietas.lv – Informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas mērķiem un virzieniem Latvijā, konkursiem u.c. saistošām lietām. Šeit Tu vari izteikt savus priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.
  • www.hc.lv – Jauniešu kultūras portāls.
  • www.saproti.lv – Portāls, lai jaunieši neapmaldītos informācijas plašumos par tēmām – mācības, prasmes, notikumi, atpūta, noderīgi, dzīve. Ievietotas arī izglītojošas spēles un programmas.
  • www.jaunatne.gov.lv – Valsts aģentūras “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” mājas lapa, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību.
  • www.jaunatne-i.lv – Jaunatnes informācijas tīkls par nevalstiskajām organizācijām, projektiem, jauniešu iespējām. Portāla kredo: “Esi brīvs no atkarību izraisošām vielām, sabiedrības uzliktajiem rāmīšiem, aizspriedumiem, bailēm, nezināšansa, kūtruma, pasivitātes”.
  • www.jpa.lv – Organizācijas “Jaunatne pret AIDS” portāls jauniešiem.
  • www.lskj.lv – Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes mājas lapa.
  • www.piedalies.lv – Informācija par brīvā laika pavadīšanas iespējām, piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē.
  • www.europa.eu/youth/ – Eiropas Jaunatnes portāls par iespējām dzīvot, mācīties un strādāt kādā citā pasaules daļā. Informācija 25 valodās, arī latviešu.
  • www.zieds.lv – Organizācijas “Papardes zieds” Jauniešu grupas mājas lapa. Informācija par seksuāli reproduktīvo veselību.
  • www.lelb-jaunatne.lv – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Jaunatnes portāls.
  • www.sargi-sevi.lv – Valsts policijas mājas lapa skolēniem.
  • www.dzimba.lv – Par drošu bērnību. Informācija bērniem un vecākiem.