Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Informatīva diskusija par atstarotājiem

  Informatīva diskusija par atstarotājiem

  14. janvārī Nīcas Jauniešu centrs sadarbībā ar Nīcas Ambulanci aicina uz informatīvu diskusiju!


  Karjeras testi

  Karjeras testi

  Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.


  Nīcas Jauniešu diena 2014

  Nīcas Jauniešu diena 2014

  Jaunais gads klāt un labās tradīcijas turpinās! Mums būs prieks jūs visus redzēt Nīcas Jauniešu dienā 2014  „Laižam gaisā 80-to stilā!” jau 1. februārī! Satiksimies, iepazīsimies, iepazīsim Nīcu, sacentīsimies, izklaidēsimies, kopā labi pavadīsim laiku! Un tas viss 80-to gadu stilā! Vakarā plkst. 21:00 pēc dienas aktivitātēm paredzēta svinīga balle kopā ar grupu „A Day Without Break". Ieejas maksa ballē: 2 EUR. Biļetes varēs iegādāties gan pie reģistrēšanās, gan pirms balles.

  Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai www.njc.lv un twitter.com/Nica_youth.Jauniesu-Diena-Nica-web


  Noslēgusies labdarības akcija "Draugs draugam"

  Decembrī Nīcas Jauniešu centrs rīkoja labdarības akciju „Draugs draugam” kurā bija iespējams ziedot visas patversmes iemītniekiem vajadzīgās lietas. Akcijas noslēgumā 21. decembrī aktīvākie bērni devās uz Liepājas dzīvnieku patversmi, lai dāvinātu visas saziedotās mantas, kas patversmes iemītniekiem ļoti noderēs. Uzreiz, kad attaisījām patversmes durvis, mūs draudzīgi sagaidīja patversmes darbiniece ar daudziem kaķīšiem. Mums bija iespēja doties ekskursijā pa patversmes telpām un izvest  sunīšus pastaigāties.


  Klajā nācis izdevums „Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”

  Klajā nācis izdevums „Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”

  Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar jaunatnes pētniekiem un jaunatnes politikas analītiķiem ir sagatavojusi jaunatnes politikas un pētniecības pārskatu „Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība". Tajā apkopoti pēdējo piecu gadu periodā veiktie jaunatnes pētījumi, veicot datu analīzi Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā definēto astoņu darbības jomu aspektā: līdzdalība, jaunrade un kultūra, sociālā iekļaušana, izglītība un apmācība, jaunatne un pasaule, brīvprātīgais darbs, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība. Bez tam izdevumā sniegts Latvijas jauniešu portretējuma salīdzinājums ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, kā arī analizētas sociālās, demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības tendences pasaulē, kas ietekmē un ietekmēs jauniešu iespējas un dzīves kvalitāti ilgtermiņā.