Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem (Kurzemes reģiona pārstāvjiem)

  Tevī jau sen briest kāda interesanta ideja, ko tu gribētu īstenot kopā ar saviem draugiem? Tu meklē jaunus izaicinājumus un piedzīvojumus? Tu sapņo par iespēju satikties ar saviem ārvalstu draugiem kādā interesantā pasākumā? BET Tu nezini, kā to visu izdarīt? Nāc piedalies un Tu uzzināsi!!! Piesakies jauniešu apmaiņas projektu apmācībām! Pieteikšanās: līdz 1. februārim!

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas Tautas skolas mācību centrs „Zinātne”” aicina pieteikties Kurzemes reģiona jauniešus un visus tos, kuri strādā ar jauniešiem, jauniešu apmaiņas projektu apmācībām, kas notiks 2013. gada 14.-17. februārī Kuldīgā (viesnīca „Virkas muiža”, Virkas iela 27, Kuldīga).

  Apmācību mērķis: sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un priekšstatu par kvalitatīvu jauniešu apmaiņu projektu sagatavošanu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.


  Veido jauniešu apmaiņas projektu ar Balkānu valstīm !

  Aicinām pieteikties studiju vizītei un projektu veidošanas aktivitātei tos jaunatnes darbiniekus un jauniešu līderus, kuri vēlas dziļāk izprast Balkānu jaunatnes darbu un izveidot kopīgu jauniešu apmaiņas projektu ar Balkānu reģiona valstīm. Pirmā aktivitāte notiks 2013. gada 12. - 18. martā Bosnijā un Hercogovinā. Pieteikšanās: līdz 10. februārim!

  Šīs aktivitātes tiek rīkotas, lai veidotu ilgspējīgas partnerības starp Dienvidaustrumeiropas (Albānija, Bosnija un Hercogovina, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Kosova, Melnkalne, Serbija) un Baltijas reģiona valstīm (Igaunija, Latvija un Lietuva) un attīstītu ES programmas „Jaunatne darbībā” projektus*.

  Mērķi:
  -Atklāt jaunatnes darba līdzības un atšķirības Bosnijā un Hercogovinā un citās iesaistītajās abu reģionu valstīs. 
  -Izveidot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus (ideja un īstenošanas plāns) ES programmas „Jaunatne darbībā” 3.1. apakšprogrammā „Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām valstīm”.


  Sākas pieteikšanās Vītola fonda stipendijām

  12. klašu skolēni tiek aicināti līdz 2013. gada 1. aprīlim pieteikties Vītolu fonda administrētājām stipendijām 2013./2014. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no četriem noteikumiem, portālu informē fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.

  Papildus noteikumi:
  – jaunietis ir nomaznodrošinātas ģimenes,
  – ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem,
  – ir no daudzbērnu ģimenes,
  – sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

  Vītolu fonda stipendijas ir no 100līdz 200 latu mēnesī, un tās tiek maksāta no septembra līdz jūnijam. Piesakoties stipendijai, kandidāts nenorāda, kuru no fonda administrētajām stipendijām vēlas saņemt – to lemj fonda padome. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.


  LJC izsludina pieteikšanos jauniešu apmaiņas projektam Liepājā

  Liepājas Jaunatnes centrs aicina pieteikties divpadsmit  Liepājas jauniešus vecumā no 14 līdz 17 gadiem pieredzes apmaiņas projektam „Meeting Other Ways of Living”, kas no 6.- 9. februārim norisināsies Liepājā.

  Jauniešu pieredzes apmaiņa Liepājā būs ”Drums for peace” programmas ”Meeting Other Ways of Living” otrais projekts. Šis projekts kopā pulcēs jauniešus, nodarbību pasniedzējus (līderus) no Dānijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas(Liepājas) un Kaļiņingradas.

  Liepāju projektā pārstāvēs 12 jaunieši. Projekta ietvaros kvalificētu treneru vadībā jauniešiem vairākas dienas būs iespēja strādāt dažādās meistardarbnīcās (Deja, Cirks u.c.)


  Izsludina pieteikšanos stipendijai vidusskolēniem

  Liepājas Universitātes (LiepU) Senāts ir apstiprinājis Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem. 2013. gadā stipendija tiks piešķirta pirmo reizi.

  Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī  studiju uzsākšanu LiepU.

  Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.