Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Aicina uz tikšanos ar Jauniešu centra vadītājām

  Aicina uz tikšanos ar Jauniešu centra vadītājām

  Nīcas Jauniešu centrs un tā līdzšinējais metodiķis Raivis Kalējs aicina jauniešus uz tikšanos ar  iestādes jaunajām vadītājām Ilzi Elizabeti Rasu un Agnesi Jansoni.

  Tikšanās notiks 20. novembrī plkst. 16:30 un tās laikā Ilze un Agnese pastāstīs par sevi un savu līdzšinējo pieredzi. Visiem sanākušajiem būs iespēja uzdot jautājumus un nākt klajā ar saviem ieteikumiem Jauniešu centra darbības uzlabošanai. Būs arī tēja un cepumi :)


  Aicinām piedalīties videoklipu konkursā "Cieni sevi un citus internetā"

  Aicinām piedalīties videoklipu konkursā

  Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia izsludina videoklipu konkursu jauniešiem vecumā no 15 - 19 gadiem „Cieni sevi un citus internetā!”

  Aicinām jauniešus individuāli vai kopā ar draugiem, klases biedriem veidot audiovizuālus materiālus (videoklipus, multiplikācijas/ animācijas filmas u.tml.) par tēmu "Cieni sevi un citus internetā", kas atspoguļotu jauniešu uzvedību un rīcību internetā, kā arī veicinātu drošāku interneta lietošanu. 


  Aicina pieteikties apmācībām Somijā

  Aicina pieteikties apmācībām Somijā

  Liepājas Jaunatnes centrs aicina pieteikties trīs jauniešus vecumā no 15 līdz 18 gadiem starptautiskam apmācību treniņam „Cool Jam”, kas no nākamā gada 1. līdz 5.februārim norisināsies Somijā.
  Treniņa (apmācību) idejiskais mērķis ir trenēt un attīstīt atraktīvu un talantīgu jauniešu līdera īpašības un iniciatīvu, lai attīstītu viņu spēju uzņemties vadību un iesaistīties jauniešu projektu realizēšanā. Apmācību ietvaros dalībnieki apgūs pedagoģiskās un organizatoriskās iemaņas, tehnikas, piemēram, kā ir būt par nodarbības vai meistarklases līderi, pasniedzēju starptautiskā jauniešu pieredzes apmaiņas projektā.


  Jauniešu centrā viesojas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem

  Jauniešu centrā viesojas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem

  28. oktobrī Nīcas Jauniešu centru apmeklēja aktīvas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem. Elza Vildaus darbojas Dobeles Jauniešu domē, bet Māra Uzuliņa ir galvenā idejas autore šovasar notikušajam jauniešu iniciatīvas projektam „Mana istaba – Tava istaba”, kurā piedalījās arī Nīcas jaunieši. Jaunietes, daudz dzirdējušas par Nīcu un Jauniešu centru, vēlējās redzēt tā ikdienas dzīvi.

  Māra un Elza samērā tālo ceļu līdz Nīcai mēroja  ar autostopiem. Viņas priecājās par to, ka Nīcas jaunieši paši veikuši telpu uzfrišināšanu un sacīja, ka noteikti kādreiz paciemosies pie mums arī pēc Jauniešu centra paplašināšanas projekta.


  Jaunatnes lietu komisijas paveiktais gada laikā

  Jaunatnes lietu komisijas paveiktais gada laikā

  Oktobrī apritēja jau gads kopš aktīvi darbojas Nīcas novada jaunatnes lietu komisija. Komisijas kodols palicis nemainīgs, taču nelielas izmaiņas komisijas sastāvā vērojamas, tādējādi ienesot jaunas vēsmas un neļaujot iestāties darba rutīnai. Vienā no pēdējām sēdēm nolemts piesaistīt brīvprātīgos klausītājus, kas noteikti ir vēl viens pozitīvs solis ceļā uz ikviena jaunieša brīva viedokļa paušanu un savu vēlmju izteikšanu.