Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Izsludina pieteikšanos stipendijai vidusskolēniem

  Liepājas Universitātes (LiepU) Senāts ir apstiprinājis Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem. 2013. gadā stipendija tiks piešķirta pirmo reizi.

  Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī  studiju uzsākšanu LiepU.

  Stipendija tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.

  Stipendijai pretendents var pieteikties personīgi LiepU vai atsūtīt dokumentus pa pastu. Pieteikuma veidlapai (skatīt LiepU mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā „Jaunumi”) ir jāpievieno motivācijas vēstule 1 lapas apjomā, pretendenta CV, mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu kopijas u.tml.), skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1.semestrī, skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstule.


  Pieteikumi stipendijai jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepājā, Lielā iela 14, LV - 3401), 214. telpā, no 16. līdz 25. janvārim (pasta zīmogs) darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.

  Plašāka informācija: Guna Pūce, tālr. 63407783, e-pasts: guna.puce@liepu.lv .