Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Velosacensības "Bernātu Dzintariņš"

  Velosacensības

  Pirmās velosacensības Bernātu mežā ir liels notikums ne tikai mums – vietējiem iedzīvotājiem, bet arī velosportistiem no visas Kurzemes un, iespējams arī Latvijas. Mums ir unikāla iespēja izmantot savus dabas resursus novadā, lai nodrošinātu lielisku pasākumu gan braucējiem, gan skatītājiem. Īpašās balvas no kafejnīcas "Bernātu Dzintariņš".

  Nolikums.

  Nīcas novada sacensības velokrosa

  „Bernātu dzintariņš 2018”

  Nolikums

  1. Mērķis un uzdevumi:
  1.1. popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
  1.2. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
  1.3. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Nīcā un tās apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

  2. Rīkotāji: Nīcas Jauniešu centrs, Nīcas VSK velosporta komanda un Nīcas Novada dome. Galvenais trases tiesnesis Aivis Karzons.

  3. Laiks un vieta: Nīcas novads, Bernāti, Bernātu kafejnīca „Dzintariņš”, 2018. gada 29. septembris.  Sacensības sākas plkst. 12:00, reģistrācija un numuru izņemšana no plkst. 10:00 - 11:30 sekretariātā.

  4. Distance (trase): Sacensības notiek apļos šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Apļa garums atkarīgs no vecuma grupas. Garākais aplis pieaugušajiem aptuveni 5  km. Laika kontrole ar hronometru.

  5. Dalībnieki:
  Par sacensību dalībnieku var būt:

  Sportists velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu un sacensībām atbilstošu veselības stāvokli.

  Vecuma grupas:
  5.1 Dip dap grupa zēni un meitenes kopā 2013.gadā dzimušie un jaunāki.  Šajā grupā piedalās bērni ar līdzsvara velosipēdiem.

  5.2 SIEVIETES:

  S-8 meitenes , 2011- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. (1 speciālais aplis)
  S 10 meitenes, 2008.- 2010. dzimšanas gads (2 speciālie apļi)

  S 12 meitenes, 2007.- 2006. dzimšanas gads  (1 aplis)
  S 14 jaunietes, 2005. – 2004.dzimšanas gads (1 aplis)
  S 17 juniores, 2003. – 2001.dzimšanas gads  (1 aplis)
  S Sievietes, 2000.gads  un vecākas                (1 aplis)

   

  5.3.VĪRIEŠI:

  V-8 zēni , 2011.- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. (1 speciālais aplis)
  V 10 zēni, 2008.- 2010. (2 speciālie apļi)

  V 12 zēni, 2007. – 2006. dzimšanas gads (1 aplis)
  V14 jaunieši, 2005. – 2004. dzimšanas gads (1 aplis)
  V17 juniori, 2003. – 2001. dzimšanas gads  (3-4 apļi)
  V 35 Vīrieši, 2000. -1983. dzimšanas gads (3-4 apļi)

  Seniori 1982. dzimšanas gads un vecākie vīrieši (3-4 apļi)

  5.4. Sacensību dienā trases galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apļu skaitu samazināšanu vai palielināšanu līdz plkst 12:00 ! Galvenais trases tiesnesis un tiesnešu palīgi ir tiesīgi piedalīties sacensībās.

  6. Reģistrācija:
  6.1 pieteikšanās:

  • Pieteikšanās bez maksas elektroniski https://cyclingforall.lv/ līdz 27. septembra plkst. 24:00
  • Vai pieteikšanās sacensību dienā no 10:00-11:00 ( sacensību diena dalības maksa 5 euro no vīru un sieviešu grupas sportistiem)      

  6.2. Starta pozīcijas tiks ieņemta spēc pieteikšanās kārtības: Pirmais kas piesakās arī pirmais tiek saukts ieņemt starta pozīciju.
  6.3. dalības maksa nav jāmaksā, ja veic pieteikšanos elektroniski https://cyclingforall.lv/, līdz 2018. gada 27. augusta plkst. 24:00.

  • 7. Drošības noteikumi:
  • Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.
  • Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.
  • Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un citiem negadījumiem sacensību laikā un pirms tā!
  • Visas distances laikā AIZSPRĀDZĒTAS VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!
  • Dalībnieku ievērībai:
   Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  • Sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.
  • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
  • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu.
  • Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
  • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
  •  Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus, pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
  •  Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
  • Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
  • Apstiprinot savu dalību sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
  • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
  • Sacensību dalībniekam ieteicams distancē ņemt līdzi: pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.
  • Alkohola reibumā esošas personas netiek pielaistas dalībai sacensībās.
  • Sportistiem obligāti sacensībās jāstartē savā vecuma grupā.

  8. Sacensību plāns.

  • Dip – Dap grupas starts plkst. 12:00
  • V8, V10, S8, S10 starts plkst. 12:20
  • S12, S14, S17, 2000. gada un vecāku sieviešu grupu starts plkst. 13:00

  3 ātrākās sportistes saņem “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  • Open brauciens V17, V35, senioru grupu starts plkst. 13:30

  V14 grupas dalībnieki pēc sava brauciena DRĪKST piedalīties Open braucienā un sacensties par “Dzintariņa” piemiņas balvu. Open brauciena 6 ātrākie dalībnieki saņems “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9. Apbalvošana:

  9.1. Apbalvoti tiek pirmie 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar medaļām, gan sieviešu, gan vīriešu grupās.

  9.2. Dip Dap grupā un v/s- 8 grupas bērni visi tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

  9.3. S12, S14, S17, 2000. gada un vecāku sieviešu 3 ātrākās sportistes saņem “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9.4. Open brauciena 6 ātrākie dalībnieki saņems “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9.5. Balvu fonds sacensībām līdz 150 EUR.

  10. Serviss: pirmā medicīniskā palīdzība un dzirdināšanas punkts atradīsies trases starta un finiša punktā.

  Galvenā tiesnese Rita Dreiže, 27900638, e-pasts: ritadreize@gmail.com

  Galvenais trases tiesnesis Aivis Karzons mob.28470261, e-pasts: aivis.karzons@inbox.lv

   

  Nīcas novada sacensības velokrosa

  „Bernātu dzintariņš 2018”

  Nolikums

  1. Mērķis un uzdevumi:
  1.1. popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
  1.2. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
  1.3. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Nīcā un tās apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

  2. Rīkotāji: Nīcas Jauniešu centrs, Nīcas vidusskola, Nīcas VSK velosporta komanda un Nīcas pašvaldība. Galvenais trases tiesnesis Aivis Karzons.

  3. Laiks un vieta: Nīcas novads, Bernāti, Bernātu kafejnīca „Dzintariņš”, 2018. gada 29. septembris.  Sacensības sākas plkst. 12:00, reģistrācija un numuru izņemšana no plkst. 10:00 - 11:30 sekretariātā.

  4. Distance (trase): Sacensības notiek apļos šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Apļa garums atkarīgs no vecuma grupas. Garākais aplis pieaugušajiem aptuveni 5  km. Laika kontrole ar hronometru.

  5. Dalībnieki:
  Par sacensību dalībnieku var būt:

  Sportists velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu un sacensībām atbilstošu veselības stāvokli.

  Vecuma grupas:
  5.1 Dip dap grupa zēni un meitenes kopā 2013.gadā dzimušie un jaunāki.  Šajā grupā piedalās bērni ar līdzsvara velosipēdiem.

  5.2 SIEVIETES:

  S-8 meitenes , 2011- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. (1 speciālais aplis)
  S 10 meitenes, 2008.- 2011 dzimšanas gads (2 speciālie apļi)

  S 12 meitenes, 2007.- 2006. dzimšanas gads  (1 aplis)
  S 14 jaunietes, 2005. – 2004.dzimšanas gads (1 aplis)
  S 17 juniores, 2003. – 2001.dzimšanas gads  (1 aplis)
  S Sievietes, 2000.gads  un vecākas                (1 aplis)

   

  5.3.VĪRIEŠI:

  V-8 zēni , 2011.- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. (1 speciālais aplis)
  V 10 zēni, 2008.- 2011. (2 speciālie apļi)

  V 12 zēni, 2007. – 2006. dzimšanas gads (1 aplis)
  V14 jaunieši, 2005. – 2004. dzimšanas gads (1 aplis)
  V17 juniori, 2003. – 2001. dzimšanas gads  (3-4 apļi)
  V 35 Vīrieši, 2000. -1983. dzimšanas gads (3-4 apļi)

  Seniori 1982. dzimšanas gads un vecākie vīrieši (3-4 apļi)

  5.4. Sacensību dienā trases galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apļu skaitu samazināšanu vai palielināšanu līdz plkst 12:00 ! Galvenais trases tiesnesis un tiesnešu palīgi ir tiesīgi piedalīties sacensībās.

  6. Reģistrācija:
  6.1 pieteikšanās:

  • Pieteikšanās bez maksas elektroniski https://cyclingforall.lv/ līdz 27. septembra plkst. 24:00
  • Vai pieteikšanās sacensību dienā no 10:00-11:00 ( sacensību diena dalības maksa 5 euro no vīru un sieviešu grupas sportistiem)      

  6.2. Starta pozīcijas tiks ieņemta spēc pieteikšanās kārtības: Pirmais kas piesakās arī pirmais tiek saukts ieņemt starta pozīciju.
  6.3. dalības maksa nav jāmaksā, ja veic pieteikšanos elektroniski https://cyclingforall.lv/, līdz 2018. gada 27. augusta plkst. 24:00.

  • 7. Drošības noteikumi:
  • Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.
  • Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.
  • Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un citiem negadījumiem sacensību laikā un pirms tā!
  • Visas distances laikā AIZSPRĀDZĒTAS VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!
  • Dalībnieku ievērībai:
   Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  • Sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.
  • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
  • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu.
  • Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
  • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
  •  Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus, pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
  •  Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
  • Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
  • Apstiprinot savu dalību sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
  • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
  • Sacensību dalībniekam ieteicams distancē ņemt līdzi: pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.
  • Alkohola reibumā esošas personas netiek pielaistas dalībai sacensībās.
  • Sportistiem obligāti sacensībās jāstartē savā vecuma grupā.

  8. Sacensību plāns.

  • Dip – Dap grupas starts plkst. 12:00
  • V8, V10, S8, S10 starts plkst. 12:20
  • S12, S14, S17, 2000. gada un vecāku sieviešu grupu starts plkst. 13:00

  3 ātrākās sportistes saņem “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  • Open brauciens V17, V35, senioru grupu starts plkst. 13:30

  V14 grupas dalībnieki pēc sava brauciena DRĪKST piedalīties Open braucienā un sacensties par “Dzintariņa” piemiņas balvu. Open brauciena 6 ātrākie dalībnieki saņems “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9. Apbalvošana:

  9.1. Apbalvoti tiek pirmie 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar medaļām, gan sieviešu, gan vīriešu grupās.

  9.2. Dip Dap grupā un v/s- 8 grupas bērni visi tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

  9.3. S12, S14, S17, 2000. gada un vecāku sieviešu 3 ātrākās sportistes saņem “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9.4. Open brauciena 6 ātrākie dalībnieki saņems “Dzintariņa” piemiņas balvas.

  9.5. Balvu fonds sacensībām līdz 150 EUR.

  10. Serviss: pirmā medicīniskā palīdzība un dzirdināšanas punkts atradīsies trases starta un finiša punktā.

  Galvenā tiesnese Rita Dreiže, 27900638, e-pasts: ritadreize@gmail.com

  Galvenais trases tiesnesis Aivis Karzons mob.28470261, e-pasts: aivis.karzons@inbox.lv