Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Nīcā notiks pirmais velokross "Ciskudrillis 2018"

  Projekts

  Nīcas novada sacensības velokrosa

  „Ciskudrillis 2018”

  Nolikums

  1. Mērķis un uzdevumi:
  1.1. popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
  1.2. popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
  1.3. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Nīcā un tās apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

  2. Rīkotāji: Nīcas Jauniešu centrs, Nīcas vidusskola, Nīcas VSK velosporta komanda un Nīcas pašvaldība. Galvenais trases tiesnesis Aivis Karzons.

  3. Laiks un vieta: Nīcas novads, Nīca, Nīcas vidusskolas sporta stadions, 2018. gada 24.martā.  Sacensības sākas plkst. 12:00, reģistrācija un numuru izņemšana no plkst. 10:00 - 11:30 sekretariātā.

  4. Distance (trase): Sacensības notiek apļos šķēršļota apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Apļa garums aptuveni 1,3 km. Laika kontrole ar hronometru.

  5. Dalībnieki:
  Par sacensību dalībnieku var būt:

  • Jebkurš Nīcas novada iedzīvotājs, darbinieks, skolēns, vai kādas organizācijas/komandas pārstāvis.
  • Nīcas novada tuvumā esošie novadu iedzīvotāji ( Rucavas, Liepājas, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas).
  • Sportists velobraucējs ar savu, tehniskā kārtībā esošu, velosipēdu un sacensībām atbilstošu veselības stāvokli.
  • Vecuma grupas:
   5.1 Dip dap grupa zēni un meitenes kopā 2013.gadā dzimušie un jaunāki. ( 1 stadiona aplis vai 330m)  Šajā grupā piedalās bērni ar līdzsvara velosipēdiem.

  5.2 SIEVIETES:

  S-7 meitenes , 2012- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. ( stadiona aplis)
  S 10 meitenes, 2008.- 2011 dzimšanas gads (1 velokrosa aplis)

  S 12 meitenes, 2007.- 2006. dzimšanas gads  (3 aplis)
  S 14 jaunietes, 2005. – 2004.dzimšanas gads (4 apļi)
  S 17 juniores, 2003. – 2001.dzimšanas gads  (6 apļi)
  S Sievietes, 2000.gads  un vecākas                ( 6 apļi)

  5.3.VĪRIEŠI:

  V-7 zēni , 2012- un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem. ( stadiona aplis)
  V 10 zeni, 2008.- 2011 ( 1 velokrosa aplis)

  V 12 zēni, 2007. – 2006.dzimšanas gads  (3 aplis)
  V14 jaunieši, 2005. – 2004.dzimšanas gads (4 apļi)
  V17 juniori, 2003. – 2001.dzimšanas gads  (7 apļi)
  V   Vīrieši, 2000.gadā un vecaki ( 7 apļi)

  5.4. Sacensību dienā trases galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apļu skaitu samazināšanu vai palielināšanu līdz plkst 12:00 ! Galvenais trases tiesnesis un tiesnešu palīgi ir tiesīgi piedalīties sacensībās.

  6. Reģistrācija:
  6.1 pieteikšanās:

  • Dalībnieki no citiem novadiem pieteikšanās līdz 21. martam sūtot informāciju uz aivis.karzons@inbox.lv brīvā formā norādot: dalībnieka vārdu uzvārdu; dzimšanas datus (mēnesis, gads); dzīvesvietu (pilsēta, novads); komanda (ja ir).
  • Nīcenieki var pieteikties elektroniski līdz 21. martam sūtot informāciju uz aivis.karzons@inbox.lvvai sacensību vietā no plkst.10:00- 11:30.    

  6.2. Starta pozīcijas tiks ieņemta spēc pieteikšanās kārtības: Pirmais kas piesakās arī pirmais tiek saukts ieņemt starta pozīciju.
  6.3. dalības maksa nav, līdzi jāņem labs garastāvoklis un sapratne, jo šis ir bezpeļņas pasākums.

  7. Drošības noteikumi:
  Katrs sacensību dalībnieks, veicot reģistrāciju, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un iespējamām traumām sacensību ietvaros.
  Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu.
  Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un citiem negadījumiem sacensību laikā un pirms tā!
  Visas distances laikā AIZSPRĀDZĒTAS VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!
  Dalībnieku ievērībai:
  * Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  * Sacensības notiek pie neierobežotas vai daļēji ierobežotas transporta kustības.
  * Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
  * Atkārtoti šķērsojot finiša līniju dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu.
  * Finiša līnijas šķērsošana pretējā virzienā – sods: + 10 min. pie rezultāta.
  * Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
  * Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus, pa grants ceļiem un citiem autoceļiem jābrauc pa labo pusi. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
  * Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
  * Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
  * Apstiprinot savu dalību sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
  * Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
  * Sacensību dalībniekam ieteicams distancē ņemt līdzi: pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.
  * Alkohola reibumā esošas personas netiek pielaistas dalībai sacensībās.

  8. Apbalvošana:

  8.1. Apbalvoti tiek pirmie 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā ar medaļām, gan sieviešu, gan vīriešu grupās.

  8.2. Dip dap grupā visi bērni tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

  8.3. Balvu fonds sacensībām līdz 150 EUR.

  9. Serviss: pirmā medicīniskā palīdzība un dzirdināšanas punkts atradīsies trases starta un finiša punktā. Jauniešu centra telpās sacensību laikā būs  iespēja padzert tēju, bērniem uzspēlēt dažādas galda spēles vai vienkārši pasēdēt Nīcas jauniešu centra mājīgajās telpās. Nīcas velokrosa „Ciskudrillis 2018” galvenais tiesnesis Aivis Karzons mob.28470261,
  e-pasts: aivis.karzons@inbox.lv