Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jauniešu centrā viesojas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem

  Jauniešu centrā viesojas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem

  28. oktobrī Nīcas Jauniešu centru apmeklēja aktīvas jaunietes no Dobeles un Varakļāniem. Elza Vildaus darbojas Dobeles Jauniešu domē, bet Māra Uzuliņa ir galvenā idejas autore šovasar notikušajam jauniešu iniciatīvas projektam „Mana istaba – Tava istaba”, kurā piedalījās arī Nīcas jaunieši. Jaunietes, daudz dzirdējušas par Nīcu un Jauniešu centru, vēlējās redzēt tā ikdienas dzīvi.

  Māra un Elza samērā tālo ceļu līdz Nīcai mēroja  ar autostopiem. Viņas priecājās par to, ka Nīcas jaunieši paši veikuši telpu uzfrišināšanu un sacīja, ka noteikti kādreiz paciemosies pie mums arī pēc Jauniešu centra paplašināšanas projekta.