Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Karjeras izvēlē palīdzēs skolotāja Elīna Krūma

  Karjeras izvēlē palīdzēs skolotāja Elīna Krūma

  Lai uzlabotu skolēnu zināšanas par nākotnes karjeras iespējām, Nīcas novads piedalās Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tā ietvaros tiek izveidota amata vieta „pedagogs-karjeras konsultants” uz 0,3 likmēm, kas līdz 2020. gada augustam strādās ar Nīcas, Rudes, Rucavas un Sikšņu skolu 1.-12. klases audzēkņiem, iepazīstinot ar dažādām profesijām – rīkojot tikšanās, dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem u.tml. Karjeras konsultanta pienākumus pēc apmācībām veiks skolotāja Elīna Krūma. Pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami tikai transporta nodrošināšanai.