Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Latvijā tiks ieviesta neformālās izglītības jaunatnes darbā atzīšanas sistēma

  Eiropas Savienības ieteikums nosaka, ka līdz 2018.gadam dalībvalstīm jāveic pasākumi neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanai. Šis punkts ir iekļauts Izglītības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam, nosakot Youthpass ieviešanu nacionālā līmenī.

  No 9. līdz 10. novembrim Jūrmalā notika Nacionālais forums „Neformāls un atzīts”, kas bija nākamais svarīgais solis neformālās izglītības atzīšanas procesā. Forums pulcēja 250 jaunatnes darbiniekus, izglītības iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju aktīvistus un jauniešus, kuri iepazinās ar JSPA vīziju neformālās izglītība atzīšanas procesa ieviešanai un kopīgi izstrādāja ieteikumus neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanai un pielietojumam darba tirgū.

  Šobrīd JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir uzsākušas aktīvu darbu pie tā, lai uzlabotu neformālās izglītības kvalitāti jaunatnes jomā un ieviestu neformālās izglītības atzīšanas sistēmu nacionālā līmenī. JSPA priekšlikums ir neformālās izglītības atzīšanas sistēmu Latvijā balstīt uz Eiropas Komisijas dokumentu Youthpass bāzes, kas ir neformālās izglītības programmas „Erasmus+ Jaunatne darbībā” apgūto kompetenču atzīšanas dokuments. Šādu dokumentu par dalību starptautiskās apmācībās, jauniešu apmaiņās un Eiropas Brīvprātīgajā darbā jau ir saņēmuši 13 000 Latvijas jaunieši un jaunatnes darbinieki.