Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jaunieši iegūst zināšanas

  28. oktobrī Nīcas Jauniešu centra aktīvistes Everita Kozule un Nikola Paula Stase devās uz trīs dienu apmācībām “Uzņem apgriezienus”, kuras norisinājās Talsu novadā, Vandzenē. Šīs bija pēdējās šāda veida apmācības Latvijas Šveices sadarbības programmā.

  Apmācību mērķi bija veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju īstenošanas iespējām, iesaistoties projektos, uzņēmējdarbībā.

  Jaunietes no apmācībām atgriezās ideju un uzņēmīguma pārbagātas, atzīstot, ka apmācības devušas ne tikai vielu pārdomām, bet arī jaunas idejas un iespējas, kā arī projektus, kuri tiks realizēti tuvākajā laikā, sadarbojoties ar pārējiem jauniešiem, kurus iepazinušas apmācībās.