Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Projekta ietvaros viesojas Romā

  Projekta ietvaros viesojas Romā

  Nīcas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska no 22. līdz 29. maijam piedalījās Eiropas Savienības finansētās programmas “Erasmus+” projektā “Stop Discrimination: Value the differences!” - projekta konference norisinājās Romā. Aicinājums iesaistīties projektā tika saņemts no Latvijas Pašvaldību savienības. 

  Projektā piedalījās 38 dalībnieki no 11 valstīm – tā bija iespēja iepazīt citu valstu kultūras, prezentēt Nīcas novadu starpkultūru vakarā, kā arī prezentēt Nīcas jauniešu centru un tā aktivitātes internacionālā līmenī. Šī bija iespēja iepazīt citu valstu pieredzi darbā ar jaunatni un gūt jaunas idejas jauniešu pasākumiem. Ļoti nozīmīgi ir tieši iegūtie kontakti, jo tie būs noderīgi, lai veidotu starptautiskas apmaiņas un mūsu jauniešiem būtu iespēja tajās piedalīties.

   

  Projekta laikā tika diskutēts par jauniešu atšķirībām, par kultūras atšķirībām, kā jauniešus ar ierobežotām iespējām veidot pilsoniski līdzatbildīgus, kā tos iekļaut sabiedrībā un darba tirgū. Kā ļoti nozīmīgs rīks tika prezentēts “EURES” programma (www.yourfirsteuresjob.eu), kas ir portāls darba meklētājiem, kurā apvienoti vairāk kā 1000 darba devēju – portālā iespējams reģistrēt savu CV un meklēt darba iespējas Eiropas Savienības valstīs. Programma finansiāli atbalsta darba meklētāju, piemēram, apmaksājot ceļu uz darba interviju u.c..  Par šo programmu tiks stāstīts arī novada jauniešiem, kuri vēlas iegūt darba pieredzi ārvalstīs un uzlabot savas valodu zināšanas.

   

  Liela nozīme projekta diskusijās tika pievērsta bēgļu jauniešu integrēšanai sabiedrībā, kas šobrīd ir viens no diskutablākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā – bija iespēja uzklausīt citu valstu pieredzi, it sevišķi tāpēc, ka mūsu novadā šāda prakse vēl nepastāv, bet tā bija iespēja saprast, kādas problēmas mūs varētu sagaidīt nākotnē – bēgļu jauniešu integrēšana sabiedrībā tādās valstīs kā Bulgārija, Somija, Itālija, Rumānija u.c.. šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Vēl vairāk nostiprinājās pārliecība, ka nepieciešams realizēt Eiropas brīvprātīgā darba projektus, kas vietējiem jauniešiem ļauj iepazīt un pieņemt citas kultūras, it sevišķi tāpēc, ka mūsu sabiedrība vēl nav pieradusi pie multikulturālas sabiedrības.

   

  Ļoti nozīmīgi bija arī jaundibinātie kontakti ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvēm, ar kurām kopā A.Lankovska piedalījās projektā.