Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jauniešu pasākumi vasarā

  Jauniešu pasākumi vasarā

   

   

  Otrdien, 19.aprīlī notika jau otrā Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas tikšanās projekta “Ar Nīcas novadu sirdī” ietvaros, kurā tika apspriesta sociālajam atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste un katras projekta aktivitātes atbildīgo jauniešu izvēle. Šajā vasarā tiks organizēti sekojoši pasākumi jauniešiem:

   

  • Latvisko zīmju gatavošanas darbnīca „Nīcas raksti”, kas norisināsies 15. jūnijā (interesenti varēs pieteikties pie Everitas Kozules).
  • 8. jūlijā notiks pirmās palīdzības apmācība „Esi drošs” (interesentiem pieteikties pie Natālijas Pūces).
  • 14. un 15 jūlijā notiks divu dienu laivu brauciens „Bārtas upes ekspedīcija” (interesentiem pieteikties pie Renātes Diķes).
  • 29. jūlijā piedāvāsim orientēšanās pasākumu „Izzini Bernātu dabas parku” (interesentiem pieteikties pie Līvas Kates Šmiukšes).
  • Noslēdzošā vasaras aktivitāte projekta ietvaros būs pārgājiens „24 km gar Baltijas jūru” ar jaunsardzes fiziskās izturības pārbaudījumiem Bernātos, kas notiks no 5. līdz 6. augustam (interesentiem pieteikties pie Justīnes Siksnas).

  20. septembrī norisināsies projekta noslēguma pasākums, kurā atskatīsimies uz paveikto, dalīsimies iegūtajā pieredzē un prezentēsim izveidoto video par visiem iepriekšminētajiem pasākumiem.  

   

  Jau iepriekš ziņots, ka Nīcas jauniešu centrs ieguvis 3499,31 EUR lielu finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursa  “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ietvaros. Nīcas novada dome iesniedza projektu ar nosaukumu “Ar Nīcas novadu sirdī”, kura mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu piederību Nīcas novadam, īstenojot dažādas neformālās mācīšanās metodes jauniešiem. 

  projektam_logo

   

  Informāciju sagatavoja Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas locekle Natālija Pūce