Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • NJC piedalīsies projektu konkursā

  NJC piedalīsies projektu konkursā

  Šodien Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas kārtējā sēdē tika lemts par piedalīšanos projektu konkursā Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu".

  Tika lemts, ka veidosim projektu ar nosaukumu "Ar Nīcas novadu sirdī", kura mērķis ir sekmēt jauniešu patriotiskumu un piederības sajūtu Nīcas novadam. Jaunieši arī lēma par galvenajām aktivitātēm, kuras iekļaut projekta pieteikumā - plānots laivu brauciens, pirmās palīdzības apmācības, orientēšanās u.c.. Ikviens jaunietis ir aicināts iesniegt arī savus priekšlikumus un ierosinājumus projekta aktivitātēm, kas atbilstu projekta mērķim uz epastu njc@njc.lv līdz 26.02..