Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Apstiprina novada stratēģiju darbam ar jaunatni

  Apstiprina novada stratēģiju darbam ar jaunatni

  Pašvaldības deputāti domes sēdē apstiprināja Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam, ko izstrādāja pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule un jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska. Darbs pie izstrādes tika uzsākts pagājušā gada maijā, iesaistot ne vien Nīcas centra, bet arī tālāko ciemu jauniešus. Jaunais dokuments dos iespēju strādāt plānveidīgi, pa soļiem vadoties pēc rīcības programmas, kā arī sniegs papildus iespējas, startējot projektu konkursos.

  Stratēģija pieejama šeit: http://www.nica.lv/apstiprina-strategiju-darbam-ar-jaunatni/