Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Vēsture

  Lai veicinātu jauniešu aktivitāti Nīcas novada dome 2011. g. 8. septembrī apstiprināja Jaunatnes lietu komisiju, kura savu darbību sāka 2011. gada oktobrī. Tajā iekļauti Nīcas novada aktīvākie jaunieši, kuri uzkrājuši pieredzi arī ārzemēs ¨Jaunatne darbībā¨ projektu ietvaros. Komisijas pirmajā sēdē demokrātijas principu kārtībā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Dina Grundmane. Komisijas galvenais uzdevums ir darbs ar jaunatni, priekšlikumu izstrāde jaunatnes politikas attīstībai. Viens no redzamākajiem komisijas darba rezultātiem ir tradicionālā novada Jauniešu diena, kas Nīcā jau noris vairākus gadus.

  • Komisija tiekas reizi mēnesī un darbojas ar mērķi attīstīt jaunatnes politiku novadā.
  • 2012. gada jūnijā notiek priekšsēdētāja maiņa, amata pienākumus turpina pildīt Laura Grundmane.
  • 2013. gadā komisijas sastāvs atkal pamainās. Komisijas priekšsēdētāja ir Zane Uldriķe.
  • 2015. gadā komisijas mainās. Komisijas priekšsēdētāja ir Justīne Siksna.