Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Aizvadītas diskusijas ar jauniešiem Jūrmalciemā un Kalnišķos

  Aizvadītas diskusijas ar jauniešiem Jūrmalciemā un Kalnišķos

  Jau iepriekš ziņots, ka maijā ir uzsākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam. Lai noskaidrotu, kas nepieciešams, lai jaunietis būtu laimīgs Nīcas novadā, pirmās tikšanās ar jauniešiem notika 10. oktobrī Grīnvaltos un Bernātos, bet 17. oktobrī Jūrmalciemā un Kalnišķos. Uz tikšanos Jūrmalciemā ieradās 6 cilvēki, bet uz tikšanos Kalnišķos - 11. Jāpiebilst, ka uz abām diskusijām ieradās ne tikai jaunieši, bet arī vietējie aktīvisti, kuriem rūp ciematu attīstība. Iesākumā visi dalībnieki tika cienāti ar siltu tēju un cepumiem, tika pastāstīts par stratēģijas darbam ar jaunatni izstrādi, kā arī tie tika iepazīstināti ar Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbu, un katrs dalībnieks aizpildīja aptaujas anketu par jauniešu dzīvi novadā. Pēc tam katrs dalībnieks individuāli rakstīja savas idejas, kas jaunietim vajadzīgs, lai tas Nīcas novadā būtu laimīgs. Tad dalībnieki tika apvienoti pāros, kur, savā starpā diskutējot, tiem bija jānonāk pie TOP 4 idejām. Pēc tam katra grupa prezentēja savus rezultātus, kas tika apkopoti uz vienas lielās lapas, bet noslēgumā – katrs varēja balsot par viņuprāt labākajiem risinājumiem jauniešu dzīves pilnveidošanai novadā.

  No rezultātiem var secināt, ka Jūrmalciema jaunieši priecātos par vairāk pasākumiem (mākslas/mūzikas festivāls, meža takas, pārgājieni, nakts trasītes, tematiskās zaļumballes u.c.), sporta laukumu (basketbolam, futbolam, volejbolam, aktivitātes bērniem), lielākām iespējām Jūrmalciemā (vides labiekārtošana, tūrisma attīstība, vairāk telšu vietas u.c.), kā arī kafejnīcu ar ēdināšanu vasarā. Tāpat būtu vajadzīgas vairāk darba vietas un lielākas sabiedriskā transporta iespējas. Savukārt Kalnišķos būtu vajadzīgi mūzikas instrumenti un jauniešiem pieejams darba laiks Kalnišķu sabiedriskajā centrā (arī vakaros), sporta laukumu (basketbolam, futbolam, volejbolam, āra trenažieriem, aktivitātes bērniem) un vairāk pasākumi jauniešiem uz vietas Kalnišķos. Jāatzīmē, ka jauniešu vēlmes visos novada ciemos ir diezgan līdzīgas.

   

  Nākošās tikšanās ar jauniešiem notiks 24. oktobrī plkst. 11.00 Otaņķos (Rudes sporta namā) un plkst. 14:00 Nīcā (Nīcas jauniešu centrā).


   Savukārt, 14. novembrī pulksten 12:00 Nīcas jauniešu centrā tiek organizēts Nīcas novada jauniešu forums, kur tiks prezentēti un apspriesti iegūtie rezultāti no visām diskusijām. Uz diskusijām un forumu tiek aicināti un ir gaidīti visi vietējie jaunieši. Stratēģiju plānots pabeigt nākošā gada janvārī un prezentēt Nīcas jauniešu dienā 2016.