Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Mainījies jauniešu komisijas sastāvs

  Mainījies jauniešu komisijas sastāvs

  Līdz 1. septembrim jauniešiem bija iespēja pieteikties un nokļūt Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) sastāvā. Kopā vakantas bija divas komisijas locekļu vietas, bet tika pieņemti trīs jauni komisijas locekļi. Tas tika nolemts, lai visiem jauniešiem, kuri pieteicās, būtu iespēja sevi pierādīt. Komisijas galvenais uzdevums ir darbs ar jaunatni - priekšlikumu izstrāde jaunatnes politikas attīstībai, ideju ģenerēšana un jauniešu pasākumu organizēšana. Jaunatnes lietu komisija tiekas reizi mēnesī un darbojas ar mērķi attīstīt jaunatnes politiku novadā. Lielākie notikumi novadā, ko organizē JLKK ir "Nīcas jauniešu diena", "Jauniešu forums" un "Kafija ar politiķiem". Pašlaik komisijas sastāvā ir Justīne Siksna, Natālija Pūce, Jānis Libķens, Everita Kozule, Līva Kate Šmiukše un Renāte Diķe. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija piedalās arī Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam izstrādē.  Jauniešu centrs saka lielu paldies par ieguldīto darbu bijušām komisijas loceklēm - Diānai Kārkliņai un Zanei Uldriķei.