Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jauniešus aicina uz diskusijām!

  Jauniešus aicina uz diskusijām!

  Jau iepriekš ziņots, ka maijā ir sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam. Kā viens no stratēģijas posmiem ir diskusijas ar jauniešiem, lai uzzinātu, kas jauniešiem ir vajadzīgs, lai jaunietis būtu laimīgs Nīcas novadā.

  Diskusijas tiek organizētas sekojošos datumos un laikos: 10. oktobrī pulksten 11:00 Grīnvaltos (pie bērnu rotaļu laukuma) un pulksten 13:00 Bernātos (Dzintariņa stāvlaukumā), 17. oktobrī pulksten 11:00 Jūrmalciemā (Jūrmalciema sabiedriskajā centrā) un pulksten 13:00 Kalnišķos (Kalnišķu sabiedriskajā centrā), 24. oktobrī pulksten 11:00 Otaņķos (Otaņķu sporta hallē) un pulksten 14:00 Nīcā (Nīcas jauniešu centrā). Savukārt 14. novembrī pulksten 12:00 Nīcas jauniešu centrā tiek organizēts Nīcas novada jauniešu forums, kur tiks prezentēti un apspriesti iegūtie rezultāti no visām diskusijām. Uz diskusijām un forumu tiek aicināti un ir gaidīti visi vietējie jaunieši.

   

  Dokumentu izstrādā jaunatnes lietu speciāliste un pieaugušo izglītības metodiķe. Iesākumā tika sagatavoti stratēģijas izstrādāšanas darba uzdevumi, kuri pārrunāti ar novada domes izpilddirektoru un priekšsēdētāju. Stratēģijas izstrādēs gaitā ir paredzētas dažādas aktivitātes - izbraukuma semināri un diskusijas ar jauniešiem, jauniešu forums, jauniešu aptauja u.c.. Tāpat stratēģijā tiks iekļautas vismaz trīs projektu idejas jauniešiem, tiks noteikti rīcības virzieni darbam ar jauniešiem u.c..

  Stratēģiju plānots pabeigt nākošā gada janvārī un prezentēt to jauniešiem Nīcas jauniešu dienā 2016.