Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni

  Sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni

  Maijā ir sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam. Dokumentu izstrādās jaunatnes lietu speciāliste un pieaugušo izglītības metodiķe. Pašlaik ir sagatavoti stratēģijas izstrādāšanas darba uzdevumi, kuri pārrunāti ar novada domes izpilddirektoru un priekšsēdētāju. Stratēģiju plānots pabeigt nākošā gada janvārī un prezentēt to jauniešiem Nīcas jauniešu dienā 2016. Līdz tam paredzētas dažādas aktivitātes - izbraukuma semināri un diskusijas ar jauniešiem, jauniešu forums, jauniešu aptauja u.c.. Tāpat stratēģijā tiks iekļautas vismaz trīs projektu idejas jauniešiem, tiks noteikti rīcības virzieni darbam ar jauniešiem u.c..