Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Aktīvi aizvadīts Nīcas novada Jauniešu forums

  Aktīvi aizvadīts Nīcas novada Jauniešu forums

   27. septembrī norisinājās jau otrais Nīcas novada Jauniešu forums, kuru apmeklēja 20 novada aktīvākie jaunieši. Foruma mērķis ir veicināt sadarbību starp jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītām personām, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarbotos jauniešu centra aktivitāšu plānošanā un vērtīgi pavadītu laiku.

  Sākumā foruma dalībnieki kopā ar Pieaugušo izglītības metodiķi Diānu Ansuli noskaidroja, kas ir tās lietas, kuras jaunieti spētu padarīt laimīgāku Nīcas novadā. Jaunieši nolēma, ka visvairāk viņus iepriecinātu moderna sporta halle, lielāka Wi-Fi pieejamība un ļoti radoša ideja par mūzikas mājas izveidi. Savukārt ar Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas biedriem jaunieši lēma par svarīgākajiem kārtības noteikumiem Nīcas Jauniešu centrā, kā arī par to, kādi būtu atbilstoši soda veidi, ja tie tomēr netiek ievēroti. Foruma noslēgumā ar jauniešu centra metodiķi darba grupās dalībnieki izstrādāja jauniešu centra 2015. gada plānu, kurā tapa ļoti daudz realizējamu ideju ar nosacījumu, ka paši jaunieši iesaistīsies tā īstenošanā. Visas idejas, kas tapa foruma laikā, tagad tiks apkopotas un kopā ar pašiem idejas autoriem prezentētas pasākumā “Kafija ar politiķiem” 17. oktobrī plkst. 18:00 Nīcas jauniešu centra telpās