Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jauniešu centrā top multifunkcionāla telpa

  Jauniešu centrā top multifunkcionāla telpa

  Biedrība „Jaunatnes demokrātijas skola” īsteno projektu „Multifunkcionālas telpas aprīkošana Nīcas novada jauniešiem” par kopējo summu 5769,61 lati. Projektu 90% apmērā ir finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma, bet 10% līdzfinansē Nīcas novada dome.

  Projekts tika iesniegts un guva atbalstu biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 4.rīcībā Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana Projekta laikā Nīcas Jauniešu centrā tiks izveidota multifunkcionāla telpa, kurā varēs organizēt seminārus, dažādus tematisko pasākums un ballītes, filmu vakarus, kā arī spēlēt galda tenisu un novusu.

  Projekta laikā tiks iegādātas jaunas mēbeles, datortehnika, mājas kinozāle, divi galda tenisa galdi, kā arī novusu galdi.

  Projekta gala termiņš 2013.gada 15.decembris.