Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Jauniešu semināri par novada attīstību. Piedalies arī Tu!

  Nīcas novada dome sadarbībā ar SIA „AC Konsultācijas”  izstrādā Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam, Nīcas novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. Lai attīstības dokumentos būtu pārstāvētas visu grupu intereses un to izstrādē būtu iespēja līdzdarboties ikvienam novadniekam,

   no š.g. 18.jūnija līdz 20.jūnijam

  aicinām novada iedzīvotājus piedalīties plānošanas sanāksmēs

  Nīcas novads – kādam novadam būt nākotnē?

  Kādas ir novada stiprās puses, salīdzinot ar kaimiņu novadiem? Kāds novads vēlamies būt nākotnē? Kas būs mūsu ekonomikas pamats? Kas pirmkārt būtu paveicams?

  Uz plānošanas sanāksmi aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības pārstāvjus u.c. interesentus, izvēloties sev piemērotāku sanāksmes laiku un vietu:

  Jauniešu semināri š.g. 20.jūnijā:

  plkst. 10.00 Rudē, Otaņķu pagasta pārvaldē

  plkst. 15.00 Nīcā, Nīcas novada domē

   Papildus informācija šeit: http://www.njc.lv/data/plakats%20lokalie%20seminari.doc

  Priecāsimies, ja informēsiet par savu līdzdalību sanāksmēs līdz š.g. 13.jūnijam sazinoties ar Daci Vecbaštiku, e-pasts:turisms@nica.lv, tālr. 29458532

  Ja Jums ir nepieciešams transports, lai nokļūtu līdz sanāksmes vietai, lūdzu, informējiet par to pašvaldību.

  Nīcas novada dome, SIA „AC Konsultācijas”