Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Kafija ar politiķiem

  22. februārī 18:00 neformālā gaisotnē jaunieši tikās ar Nīcas novada deputātiem - Nīcas novada domes priekšsēdētāju Agri Petermani, Jāni Ausēju Dainu Siksnu, izpilddirektoru Andreju Šakalu, pieaugušo izglītības metodiķi Diānu Ansuli. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija iespēja izrunāt sev svarīgus jautājumus. Noskaidrot, kā tiek organizēts Nīcas novada domes deputātu darbs un pieņemti stratēģiski lēmumi. Savukārt, jaunieši bija sagatavojuši prezentāciju par svaru zāles rekonstrukcijas projektu.