Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni

  Sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni

  Maijā ir sākts darbs pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam. Dokumentu izstrādās jaunatnes lietu speciāliste un pieaugušo izglītības metodiķe. Pašlaik ir sagatavoti stratēģijas izstrādāšanas darba uzdevumi, kuri pārrunāti ar novada domes izpilddirektoru un priekšsēdētāju. Stratēģiju plānots pabeigt nākošā gada janvārī un prezentēt to jauniešiem Nīcas jauniešu dienā 2016. Līdz tam paredzētas dažādas aktivitātes - izbraukuma semināri un diskusijas ar jauniešiem, jauniešu forums, jauniešu aptauja u.c.. Tāpat stratēģijā tiks iekļautas vismaz trīs projektu idejas jauniešiem, tiks noteikti rīcības virzieni darbam ar jauniešiem u.c..


  Čaklākajiem skolniekiem pasniegs naudas balvas

  Čaklākajiem skolniekiem pasniegs naudas balvas

  20. maijā pulksten 14.00 Nīcas kultūras namā pulcēsies Nīcas vidusskolas, Rudes pamatskolas un Nīcas Mūzikas skolas skolēni – olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji un viņu skolotāji. Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis pasniegs naudas balvas. Šis gads novada skolēniem bijis īpaši bagāts panākumiem. Mūzikas skolas skolēni veiksmīgi piedalījušies ne vien valsts, bet arī starptautiska mēroga konkursos, Nīcas vidusskolas audzēkņi guvuši ļoti labus rezultātus valsts olimpiādēs un konkursos. Kopējā naudas balvu summa ir 5133 eiro.


  Aicina uz Bego un Gabriela atvadu pasākumu

  Aicina uz Bego un Gabriela atvadu pasākumu

  Jau iepriekš vēstīts, ka 8 mēnešus Nīcas Jauniešu centrā strādā 2 Eiropas brīvprātīgie “Erasmus+” projekta “All together” ietvaros – spāņu meitene Begonja un vācu puisis Gabriels. Kopš pagājušā gada oktobra brīvprātīgie darbojās jauniešu centrā, skolā, bērnudārzā un mūzikas skolā. Trešdien, 27. maijā plkst. 16:00 Jauniešu centrā notiks brīvprātīgo atvadu pasākums, kur tiks teikts paldies visiem, kuri kaut kādā veidā atbalstījuši projektu un brīvprātīgos. Ikviens ir aicināts uz pasākumu, lai atvadītos no mūsu Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem. Šī ir bijusi ļoti vērtīga pieredze mums visiem – daudzi bērni un jaunieši ir pārvarējuši sevi un uzdrīkstējušies izmantot angļu valodu, uzrunājuši abus brīvprātīgos, piedalījušies viņu organizētajās aktivitātēs, iepazinuši Vācijas un Spānijas kultūru.


  Noslēgusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbam

  Noslēgusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbam

  Arī šogad, Nīcas novada dome, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, piedāvās darbu jūlija un augusta mēnešos. Darbs būs saistīts ar teritorijas labiekārtošanu un vides sakārtošanu, nodrošinot pusaudžiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Viena skolēna nodarbinātības ilgums - līdz vienam mēnesim, atalgojums – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apjomā. Kopumā Nīcas novada dome darbu piedāvās 20 pretendentiem. Skolēnu pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras darbam ir noslēgusies un rezultāti tiks paziņoti līdz jūnija vidum. Skolēni, kuri būs apstiprināti darbam vasarā – tiks informēti personīgi pa telefonu .


  GABRIELA AIZGĀJUSĪ NEDĒĻA

  GABRIELA AIZGĀJUSĪ NEDĒĻA

  Hi. This is almost the last Blog I will write for the NJCs Homepage, in Two weeks is my flight to Germany. The last week was Bego not here, so I ws kind of alone but still I am enjoying my last days in Latvia. I had usual days in work, with Kindergraten, and the Worldmap Project. I am still waiting for some countries to get finished, but the Project is in the End phase. The weekend I was in Liepaja, to spend time with my friends. We had a relaxing picknick in the city park. And yeah basicly that describes my weekend: Relaxing. Hope you also had relaxing days!