Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Sabīne atgriezusies no Somijas

  Sabīne atgriezusies no Somijas

  No 7. līdz 14. septembrim Nīcas vidusskolas 12. klases skolniece Sabīne Pūķe piedalījās starptautiskās apmācībās Somijā par jauniešiem aktuālām tēmām: jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, kontaktu dibināšanu, komandas darbu un savas idejas realizēšanu. Projektu finansēja programma “Erasmus+”. Par programmu Sabīne vairāk uzzināja, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem, kas strādāja Nīcas Jauniešu centrā. Tas deva impulsu meklēt apmācību un dažādu projektu iespējas. Viņa aizpildīja pieteikuma veidlapu un bija priecīga, saņemot vēstuli, ka ir iekļauta dalībnieku skaitā. Apmācībās S.Pūķe piedalījās kopā ar vēl 2 Latvijas pārstāvjiem un brīvprātīgo no Liepājas “Jauno vanagu” organizācijas. Kopā apmācībās piedalījās 20 jaunieši un 5 līderi – Sabīne ir ļoti apmierināta ar dalību šajās apmācībās, ir gūti jauni iespaidi un draugi.  Nīcas vidusskolas salidojums 3. oktobrī

  12028723_1177326862293976_7102699441730905954_o


  Rudes pamatskolas salidojums 31. oktobrī

  Rudes_salidojums2


  Piedalies konkursā!

  Piedalies konkursā!

  Ja esi 5.-12. klases skolēns, kopā ar savu klasi, piedalies konkursā „Uzmanību – bērns! Nesmēķē tuvāk par 10 metriem!”. Jūsu uzdevums ir izveidot plakātu, kas mudinātu pieaugušos nesmēķēt bērnu klātbūtnē - konkursa nolikumu skatīt zemāk.


  Mainījies jauniešu komisijas sastāvs

  Mainījies jauniešu komisijas sastāvs

  Līdz 1. septembrim jauniešiem bija iespēja pieteikties un nokļūt Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) sastāvā. Kopā vakantas bija divas komisijas locekļu vietas, bet tika pieņemti trīs jauni komisijas locekļi. Tas tika nolemts, lai visiem jauniešiem, kuri pieteicās, būtu iespēja sevi pierādīt. Komisijas galvenais uzdevums ir darbs ar jaunatni - priekšlikumu izstrāde jaunatnes politikas attīstībai, ideju ģenerēšana un jauniešu pasākumu organizēšana. Jaunatnes lietu komisija tiekas reizi mēnesī un darbojas ar mērķi attīstīt jaunatnes politiku novadā. Lielākie notikumi novadā, ko organizē JLKK ir "Nīcas jauniešu diena", "Jauniešu forums" un "Kafija ar politiķiem". Pašlaik komisijas sastāvā ir Justīne Siksna, Natālija Pūce, Jānis Libķens, Everita Kozule, Līva Kate Šmiukše un Renāte Diķe. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija piedalās arī Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam izstrādē.  Jauniešu centrs saka lielu paldies par ieguldīto darbu bijušām komisijas loceklēm - Diānai Kārkliņai un Zanei Uldriķei.