Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Piesakies vasaras pasākumiem!

  JSPA_vasaras pasākumi_afiša


  Jauniešu pasākumi vasarā

  Jauniešu pasākumi vasarā

   

   

  Otrdien, 19.aprīlī notika jau otrā Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas tikšanās projekta “Ar Nīcas novadu sirdī” ietvaros, kurā tika apspriesta sociālajam atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste un katras projekta aktivitātes atbildīgo jauniešu izvēle. Šajā vasarā tiks organizēti sekojoši pasākumi jauniešiem:

   

  • Latvisko zīmju gatavošanas darbnīca „Nīcas raksti”, kas norisināsies 15. jūnijā (interesenti varēs pieteikties pie Everitas Kozules).
  • 8. jūlijā notiks pirmās palīdzības apmācība „Esi drošs” (interesentiem pieteikties pie Natālijas Pūces).
  • 14. un 15 jūlijā notiks divu dienu laivu brauciens „Bārtas upes ekspedīcija” (interesentiem pieteikties pie Renātes Diķes).
  • 29. jūlijā piedāvāsim orientēšanās pasākumu „Izzini Bernātu dabas parku” (interesentiem pieteikties pie Līvas Kates Šmiukšes).
  • Noslēdzošā vasaras aktivitāte projekta ietvaros būs pārgājiens „24 km gar Baltijas jūru” ar jaunsardzes fiziskās izturības pārbaudījumiem Bernātos, kas notiks no 5. līdz 6. augustam (interesentiem pieteikties pie Justīnes Siksnas).

  20. septembrī norisināsies projekta noslēguma pasākums, kurā atskatīsimies uz paveikto, dalīsimies iegūtajā pieredzē un prezentēsim izveidoto video par visiem iepriekšminētajiem pasākumiem.  

   

  Jau iepriekš ziņots, ka Nīcas jauniešu centrs ieguvis 3499,31 EUR lielu finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursa  “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ietvaros. Nīcas novada dome iesniedza projektu ar nosaukumu “Ar Nīcas novadu sirdī”, kura mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu piederību Nīcas novadam, īstenojot dažādas neformālās mācīšanās metodes jauniešiem. 

  projektam_logo

   

  Informāciju sagatavoja Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas locekle Natālija Pūce  Uzvar konkursā "Es savai videi"

  Uzvar konkursā

  Nīcas vidusskolas 12. klases skolnieces Sabīne Pūķe un Anda Tauvēna un viņu skolotāja Agita Mače konkursā “Es savai videi” par izstrādāto kinestētisku spēli “Atrodi un uzmini!” ieguva galveno balvu Kurzemes zonā – pārsteiguma ceļojumu uz kādu no Eiropas valstīm. Spēle sastāv no pāru kartītēm, uz kurām salīmēti dažādi materiāli. Tā attīsta sajūtas un trenē atmiņu. Pirms konkursa jaunietes piedāvāja spēli testēt Jauniešu centra apmeklētājiem un 1. klases skolēniem. Kāds no uzņēmējiem, kas 15. aprīlī Rīgā piedalījās konkursa Līderu dienā, izrādīja interesi par iespēju spēli izgatavot rūpnieciski.

  Avots: www.nica.lv


  Izmaiņas darba laikā!

  Izmaiņas darba laikā!

  Otrdien, 19. aprīlī jauniešu centrs atvērts no 13.00 līdz 16.00.

  17.00 notiks jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sapulce Pieaugušo izglītības centrā, aicināts ikviens interesents! Tēma – vasaras pasākumi projekta ietvaros!

  Trešdien, 20 aprīlī NJC SLĒGTS – jaunatnes lietu speciāliste atrodas konferencē Rīgā.


  Pievienojies talkai!

  IZMAIŅAS!! TALKOŠANAS VIETA - PIE NJC!


  talka_labots