Jaunākie TVĪTI

 • @Nica_youth
  Nīcas jauniešu dienā, 10. februārī, nodarbība arī vecākiem un vecvecākiem!!! https://t.co/KFc63xtgTd
 • @Nica_youth
  Telpu futbola turnīrs 2017 https://t.co/HdspcSij5N
 • @Nica_youth
  Par stipru Nīcu, par stipru Latviju! https://t.co/7l1xVm51Ph
 • Zīmēšanas konkursa "Diena bez tabakas" noslēguma pasākums

  Š.g. 7.maijā, plkst. 14:00 Nīcas Kultūras namā notiks zīmēšanas konkursa "Diena bez tabakas" noslēguma pasākums. Uz pasākumu ir  aicināti ierasties visi zīmētāji, kuri piedalījās konkursā un iesniedza savus darbiņus, kā arī citi interesenti, kuri vēlas apskatīties izstādē izliktos zīmējumus.


  Seminārs "Get Ready4Youth Entrepreneurship"

  Semināram "Get Ready4Youth Entrepreneurship" var pieteikties jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un kouči, kas vēlas jauniešus mudināt attīstīt savas uzņēmīguma prasmes Eiropas Savienības (ES) programmas „Jaunatne darbībā” projektos. Vienlaikus jaunatnes darbinieki varēs attīstīt savu izpratni un kompetences par jauniešu uzņēmīguma prasmju attīstīšanu. Seminārs notiks 2013. gada 21. - 26. oktobrī Itālijā. Pieteikšanās: līdz 16. jūnijam!

  Dalībnieki seminārā atklās veidus, kā palīdzēt jauniešiem īstenot ES programmas „Jaunatne darbībā” projektus un pēc tiem veikt tālākus pasākumus (īpaši pēc jauniešu iniciatīvas projektiem) un jauniešiem pašiem veidot savus uzņēmumus vai organizācijas.

  Seminārā tiks apskatīti projektu īstenotāju labās prakses piemēri, ko varēs izmantot, lai dalītos pieredzē ar pašreizējiem un topošajiem projektu īstenotājiem. Semināra laikā tiks atklāti konkrēti veidi (praktiski piemēri, metodes, rīki, padomi u.c.), kā jaunatnes darbinieki var atbalstīt jauniešus, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību. Lai veicinātu starpsektorālo sadarbību, uz semināru tiks uzaicināti arī formālās izglītības un biznesa vides pārstāvji.

  Semināra mērķi:
  -noskaidrot jauniešu uzņēmīguma prasmju nozīmi dažādās kultūrās un valstīs;
  -identificēt iespējamos ieguvumus no uzņēmīguma prasmju attīstīšanas ES programmā „Jaunatne darbībā”;
  -prezentēt gadījuma studijas, kur „Jaunatne darbībā” projektos redzami uzņēmīguma prasmju attīstīšanas turpinājuma pasākumi;
  -dalīties pieredzē ar rīkiem un metodēm, kas palīdz iedrošināt un sagatavot jauniešus uzsākt uzņēmīguma aktivitātes, kas būtu turpinājums viņu  „Jaunatne darbībā” projektam;
  -identificēt resursus un izaicinājumus, kas nepieciešami, lai īstenotu jauniešu uzņēmīgumu attīstošas iniciatīvas;
  -dalīties pieredzē un labās prakses piemēros uzņēmīguma prasmju attīstīšanas jomā starp spēlētājiem šajās jomās: neformālā izglītība, formālā izglītība un biznesa vide;
  -iedrošināt starptautiskās un starpsektorālās partnerības un identificēt resursus nākotnes sadarbībai.


  "Animate the Change" - apmācību kurss par animācijas tehnikām"

  Starptautiskā apmācību kursā "Animate the Change" 24 jauniešu līderi  no Eiropas diskutēs par aktīvu līdzdalību, diskrimināciju un to, kā iesaistīt plašāku publiku diskusijās pat dažādām tēmām, izmantojot ielu animācijas metodes. Apmācību kurss notiks 2013. gada 9. - 18. jūlijā Pērnavā, Igaunijā. Pieteikšanās: līdz 7. jūnijam!

  Pieteikties var jaunatnes darbinieki, apmācītāji, jauniešu līderi, projektu vadītāji, jaunatnes politikas veidotāji un Eiropas Brīvprātīgā darba mentori, kas ir aktīvi globālās izglītības un vietējās sabiedrības attīstības jomā. Jaunatnes darbiniekiem ikdienas darbā nav pārāk daudz izglītības iespēju, kas ļautu viņiem ienest globālo dimensiju jaunatnes darbā un tādējādi sasniegt vairāk jauniešu savā dzīvesvidē. Projekta laikā jaunatnes darbiniekiem un līderiem būs iespēja dziļāk atklāt globālas tēmas un sociālo iekļaušanu, kā arī ienest šīs svarīgās dimensijas savā darbā.

  Apmācības mērķi:
  -palielināt jauniešu un jaunatnes darbinieku zināšanu līmeni par tēmām: aktīva līdzdalība, diskriminācija, korupcija, globālās saiknes, sociālais un globālais taisnīgums, sociālā izslēgšana;
  -radīt pozitīvas attieksmes pret sociālo iekļaušanu un globālajiem jautājumiem;
  -iedrošināt jauniešu līdzdalību un viņu iesaisti sociālajos procesos;
  -attīstīt kopīgās atbildības izjūtu savu vietējo sabiedrību nākotnei – no globālās un sociālās perspektīvas;
  -attīstīt prasmes ielu animācijas un kampaņu veidošanas metodēs (ielu teātris, klaunāde, žonglēšana, flešmobi, animācija u.c.);
  -mudināt dalībniekus darboties kā pārmaiņu multiplikatoriem  savā organizācijā un reģionā;
  -iepazīstināt ar ES programmu „Jaunatne darbībā” kā lielisku palīgu sociālajā iekļaušanā un mācīšanās iespēju izmantošanā.


  Apmācību kurss un konference Ēģiptē “Democracy, citizenship and youth participation”

  Vai vēlaties atklāt dažādus veidus, kā jaunieši var aktīvi līdzdarboties Euromed* reģionā?
  Jūs gribētu diskutēt konferencē par jauniešu vietu un lomu demokrātiskajos procesos Euromed reģionā?

  Ja jūsu atbilde ir „jā” - aicinām tieši jūs- jaunatnes darbiniekus, apmācītājus, jauniešu līderus un jaunatnes politikas veidotājus -pieteikties apmācību kursam un konferencei Ēģiptē  “Democracy, citizenship and youth participation”. Apmācības notiks 2013. gada 30. augustā – 6. septembrī Kairā, Ēģiptē. Pieteikšanās: līdz 3. jūnijam!

  Apmācības ilgs 4 dienas, un pēc tām plānota 2 dienu ilga konference.

  Apmācību kursa mērķi:
  - dalīties NVO pieredzē jauniešu līdzdalības procesos (kas līdz šim izdevies, kas var tikt uzlabots u.tml.);
  - dalīties pieredzē par rīkiem, ko var izmantot jauniešu līdzdalības veicināšanai, radīt un izmēģināt rīkus jauniešu līdzdalības veicināšanai; 
  - izstrādāt jaunus projektus jauniešu līdzdalības veicināšanai;
  - iedrošināt dalībniekus uzņemties līderību;
  - izprast Euromed reģiona valstu sadarbības vērtības.

  Konferences mērķis:


  Piesakies semināram - "Jaunietim - karjeru uzsākot!"

  Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, aktualizējot jauniešu nodarbinātības jautājumu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko semināru „Jaunietim – karjeru uzsākot!”, kas notiks 28.maijā, Eiropas Savienības mājā.

  Dalībai seminārā aicinām pieteikties jauniešus bezdarbniekus un darba meklētājus, kā arī jaunatnes lietu speciālistus, pašvaldību jaunatnes lietu koordinatorus, jauniešu centru darbiniekus, jaunatnes organizāciju pārstāvjus un citus interesentus, kuriem būtu aktuāli ar jauniešu izaugsmes iespējām un nodarbinātību saistīti jautājumi.

  Pasākuma programmas ietvaros Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk, Nacionālā Europass centra, Nodarbinātības valsts aģentūras, CV online, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja pārstāvji sniegs informāciju par brīvprātīgā darba un citām iespējām jaunieša personīgās izaugsmes veicināšanā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Eiropas standarta CV formu – Europass CV, prakses iespējām ES institūcijās, savukārt CV online pārstāvis sniegs vērtīgus padomus, kas noderēs darba tirgus iekarošanā.

  Dalība seminārā ir bez maksas, taču nokļūšanu uz semināru (ceļa izdevumus) nodrošina pats dalībnieks vai tā pārstāvētā organizācija.